Onbelaste kilometervergoeding loopt geen gevaar

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers is niet van plan om de onbelaste kilometervergoeding van 19 cent omlaag te brengen. Onlangs kwamen er berichten in het nieuws dat die vergoeding mogelijk zou worden verlaagd tot 12 of 13 cent, om het woon-werkverkeer af te remmen. Weekers vindt het verlagen van de vergoeding geen optie, omdat ‘hardwerkende Nederlanders dan zouden worden gepakt’.

Een ambtelijke werkgroep studeert wel op mogelijkheden om het beschikbare geld voor woon-werkverkeer op een betere manier in te zetten. Het bedrijfsleven heeft daarvoor ook voorstellen ingediend. Het doel waarnaar iedereen streeft, is dat de files korter worden. Juist het woon-werkverkeer heeft daar een groot aandeel in. Weekers wil niet vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek van de werkgroep, maar de onbelaste 19 cent blijft wat hem betreft intact.