Verscherping APK-regels

Autobedrijven doen er goed aan dit jaar de apk-keuringsprestaties van het bedrijf en bij individuele keurmeesters frequent en nauwgezet te toetsen en vaker bij werkoverleg aan de orde te stellen. Daarmee kan een onderneming niet alleen zijn apk-prestaties verbeteren, maar tegelijkertijd voorkomen dat het bij steekproeven door de mand valt en in het ergste geval drie maanden de keuringsbevoegdheid kwijtraakt.

Dat stelt Boudewijn Hamel, voorzitter van het SO-APK. Per 1 februari gaat het nieuwe apk-steekproef toewijzingssysteem van start. Een nieuw controlesysteem dat niet, zoals voorheen, louter en alleen is gebaseerd op de gemiddelde kwaliteit van het autobedrijf, maar waarbij per 1 februari ook de gerealiseerde performance van de individuele keurmeester bepalend is voor het al dan niet toekennen van een steekproef door de RDW.

“De kwaliteit van de apk in Nederland is behoorlijk goed en daar mogen we met zijn allen best trots op zijn”, meent Hamel. “Maar als er mogelijkheden zijn om de kwaliteit verder te verbeteren, dan moeten we dat gewoon doen als branche. Het gaat immers om de verkeersveiligheid.” Hamel wijst er op dat er nog altijd bedrijven zijn die niet altijd volgens de regels werken. “Die halen het gemiddelde omlaag.”

Missers
Daaraan komt per 1 februari mogelijk snel een einde, wanneer het ‘risico gestuurd toezicht’ zoals RDW het chic noemt van start gaat. “De RDW kan beter de ‘good guys’ van de ‘bad guys’ scheiden door beter gebruik te maken van nieuwe technologie”, zegt Hens Peeters Weem, apk-manager bij de RDW. “Het goede nieuws voor autobedrijven is, dat veel fouten en missers bij apk-keuringen eenvoudig te voorkomen zijn. Ze zijn vaak het gevolg van haast of slordigheid, zoals een adviespunt over het hoofd zien of een gebroken veer over het hoofd zien. Waarmee het autobedrijf in feite zichzelf financieel in de voet schiet door een werkplaatsdoorgang te missen. Kortom: maak serieus werk van de apk. Keur zorgvuldig en raffel het werk niet af.”

Inzicht
Boudewijn Hamel adviseert bedrijven niet alleen de apk de prominente plek te geven die het verdient in het dagelijkse werkoverleg, maar ook om keurmeesters te stimuleren zich aan te melden op de keurmeestersportal op de website van het RDW. “Hoe meer inzicht een keurmeester heeft in zijn eigen performance, des te gemakkelijker het is om die te verbeteren. De keurmeesterportal die uiterlijk eind deze maand online gaat, kan daarbij helpen. Keurmeesters kunnen inloggen met hun DigiD en zien wat ze hebben gekeurd en welke punten ze vaak over het hoofd zien.”

Hamel meent dat ondernemers de belangrijke taak  hebben om missers zo veel mogelijk te voorkomen. “Bijvoorbeeld door aandacht te geven aan veelvoorkomende missers en echt de tijd te nemen voor het bespreken er van tijdens functioneringsgesprekken en werkoverleggen. Samen kunnen we er aan werken de apk in Nederland nog beter te maken.”