Garantie werk kan ook door universele garage

De nieuwe automotive BER is een regelgeving van de Europese Commissie om de concurrentie in de automarkt te bevorderen. Loopt van 1 juni 2010 tot en met 31 mei 2023 en een aantal bepalingen zijn vanaf juni 2013 van kracht geworden. Hierbij een opsomming van de belangrijkste bepalingen.

 

De markt voor verkoop van nieuwe auto’s:

  1. Het wordt vanaf 2013 mogelijk voor autofabrikanten om van hun dealers te vragen dat zij behalve verkoop ook onderhoud en reparatie uitvoeren.
  2. Fabrikanten kunnen hun dealers weer verbieden om nevenvestigingen elders te openen.
  3. Fabrikanten kunnen hun dealers voor een periode van maximaal 5 jaar verbieden om andere merken auto’s te verkopen. Na die periode kunnen dealers verplicht worden tot maximaal 80% van hun omzet bij het betreffende merk in te kopen en om eventuele andere merken in een aparte showroom te verkopen.

 De markt voor reparatie en onderhoud:

  1. De verkrijgbaarheid van niet-originele onderdelen in het merkgebonden kanaal.
  2. De toegang tot technische informatie die nodig is om onderhoud en reparaties uit te kunnen voeren. Onafhankelijke garages die niet tot het netwerk van een bepaald automerk behoren, moeten vrij zijn dergelijke informatie te verkrijgen.
  3. Het verbreken van de link tussen verkoop en aftersales en de introductie van de erkende reparateur.
  4. Er kan geen verplichting worden ingevoerd voor geautoriseerde werkplaatsen om behalve reparatie en onderhoud ook verkoop van nieuwe auto’s te verrichten.
  5. Op de aftermarket zijn 3 ‘hardcore restrictions’ van toepassing, oftewel 3 absolute verboden die de concurrentie zouden kunnen aantasten. Deze verboden moeten in de eerste plaats de vrijheid garanderen voor dealers om reserve-onderdelen aan onafhankelijke autobedrijven te kunnen verkopen. Verder moeten de producenten van auto-onderdelen, garage-equipement en diagnose-apparatuur hun producten kunnen verkopen aan dealers, onafhankelijke grossiers en autobedrijven. Tenslotte hebben onderdelenproducenten de vrijheid om hun merknaam en/of logo te plaatsen op onderdelen die bestemd zijn voor de aftermarket.
  6. In de richtsnoeren wordt bepaald dat de autofabrikanten informatie die nodig is om onderhoud en reparatie te kunnen verzorgen op dezelfde wijze ter beschikking moeten stellen aan onafhankelijke autobedrijven als dat zij aan hun dealernetwerk doen.
  7. In de richtsnoeren wordt eveneens bepaald dat autofabrikanten consumenten niet kunnen verplichten om als onderdeel van de garantiebepalingen alle onderhoudswerkzaamheden binnen het dealernetwerk uit te laten voeren.

Bron: Rai vereniging rijwiel en automobiel industrie