Erkend Duurzaam groepscertificering

Steeds meer leasemaatschappijen eisen dat hun klanten erkend duurzaam zijn. Dit houdt in dat de klant, bijvoorbeeld een bedrijf dat leaseauto’s gebruikt, zich moet houden aan bepaalde duurzaamheidsnormen en daarvoor gecertificeerd moet zijn.

Leasemaatschappijen hebben hier verschillende redenen voor. Allereerst willen zij zelf bijdragen aan een duurzamere samenleving en milieuvervuiling verminderen. Daarnaast willen zij voldoen aan de wensen en eisen van hun klanten, die steeds meer waarde hechten aan duurzaamheid en hun eigen verantwoordelijkheid willen nemen op dit gebied. Ook kan het eisen van duurzaamheidscertificaten bijdragen aan het beperken van risico’s op het gebied van milieuwetgeving en reputatieschade.

Als gevolg hiervan is het behalen van een erkend duurzaam certificaat niet alleen belangrijk voor bedrijven die duurzaam willen opereren, maar ook voor bedrijven die leverancier zijn van leasemaatschappijen. Bedrijven die niet aan de duurzaamheidseisen van de leasemaatschappijen voldoen, kunnen mogelijk geen overeenkomst aangaan.

Daarom wordt LeaseProf Erkend Duurzaam gecertificeerd. LeaseProf heeft gekozen voor de Erkend Duurzaam groepscertificering. Dit houdt in dat alle bij LeaseProf aangesloten bedrijven, gezamenlijk het Erkend Duurzaam certificaat behalen.

Het voordeel van groepscertificering is dat jaarlijks maar een deel van de bedrijven ge-audit hoeven te worden om de groepscertificering te behalen en te behouden (bij een zelfstandige certificering moet uw bedrijf jaarlijks ge-audit worden). Het auditproces voor de Erkend Duurzaam certificering wordt begeleid door Bureau-Via, hetzelfde bedrijf dat ook de (jaarlijkse) audits voor LeaseProf verzorgd.

Uiteraard gaat deze certificering gepaard met kosten. De kosten voor de audits worden door LeaseProf gedragen. De jaarlijkse kosten komen voor rekening van u als autobedrijf (jaarlijkse kosten afhankelijk per garageformule).