ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP BENELUX

LeaseProf is onderdeel van Alliance Automotive Group Benelux. Onder de verantwoordelijkheid van Alliance Automotive vallen diverse gerenommeerde bedrijven. De grootste daarvan zijn de grossiersketens Alliance Automotive Trading, Brezan en Staadegaard TC. Alliance Automotive Group Benelux loopt voorop in de ontwikkelingen die door de markt worden gevraagd. Eén van die ontwikkelingen is schaalvergroting; volume en inkoopkracht zijn doorslaggevend voor de gezonde onderneming die Alliance Automotive Group Benelux is. Wij zullen ons in de komende jaren blijven versterken, zodat ook in de toekomst onze leidende positie gehandhaafd blijft.

Meer weten? Bekijk dan www.allianceautomotivegroupbenelux.com